DepMely chỉ bán online. QK vui lòng hẹn trước khi đến shop 📞0909 7878 68 hoặc ☎ (028)66 868 868   Click vào đây!        353 Nguyễn Trãi P7 Q5 (Mặt trước là Mon Amie Veston)  Click vào đây!

RẺ 24H [ Giá rẻ trong ngày, mua ngay kẻo hết ]

Vodafone Toshiba ..

Toshiba 803T - Thỏi nam châm của người mê nhạc!..

Máy cũ: 899.000 Đ

Sản phẩm trong mục RẺ 24H đảm bảo tiêu chí: Rẻ Nhất thị trường, dẫn đầu về giá. BH 12 tháng. 1 đổi 1 lên 14 ngày

Nếu có thắc mắc về sản phẩm trong chuyên mục. QK hãy gọi (08)35 00 16 16.

RẺ 24H [ Giá rẻ trong ngày, mua ngay kẻo hết ]

Docomo LG Optimus..

Smartfone Nhật cho mọi người ..

Máy Mới: 1.199.000 Đ

Sản phẩm trong mục RẺ 24H đảm bảo tiêu chí: Rẻ Nhất thị trường, dẫn đầu về giá. BH 12 tháng. 1 đổi 1 lên 14 ngày

Nếu có thắc mắc về sản phẩm trong chuyên mục. QK hãy gọi (08)35 00 16 16.

Docomo LG Optimus L-04C (L04C)

Thuộc tính Giá
Máy Mới 1.199.000 [Mua Ngay]
Nếu QK Mua hàng từ xa và GIAO HÀNG TẬN NƠI, vui lòng gọi 0922 007 007 để được hướng dẫn hoặc click vào đây

Máy cũ: Phụ kiện kèm theo Docomo LG Optimus L-04C (L04C) 2nd bao gồm:
Thân máy, sạc, cable, tai nghe và hộp sách.
Đang có màu: Bạc

Chấp nhận thanh toán các loại thẻ

  • Docomo LG Optimus L-04C (L04C)


    Cập nhật gần nhất: 06-08-2017
  • Smartfone Nhật cho mọi người
  • Tình trạng: Đang Có Sẵn

Thông tin chi tiết

 

<p> <span style="color:#ff8c00;"><span style="font-size: 36px;"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">&nbsp;&nbsp;</span></span></span></p> <p> <span style="color:#ff8c00;"><span style="font-size: 36px;"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;"><a href="https://www.facebook.com/DepMelychamCOM/posts/1507069476023852">Docomo LG L04c</a></span></span></span><br /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">(Nếu h&igrave;nh thật của m&aacute;y kh&ocirc;ng hiển thị, mời c&aacute;c bạn bấm&nbsp;</span><a href="https://www.facebook.com/DepMelychamCOM/posts/1507069476023852" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">v&agrave;o đ&acirc;y</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;hoặc bấm v&agrave;o t&ecirc;n m&aacute;y ph&iacute;a tr&ecirc;n)&nbsp;</span></p> <p> <br /> <img alt="" src="https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/19787255_1507069312690535_4903512423440234032_o.jpg?oh=8a617501c746c2f7218b2661f987dd4b&amp;oe=59FD34DA" style="width: 639px; height: 427px;" /></p> <p> <img alt="" src="https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/19800793_1507069309357202_6526409450475763402_o.jpg?oh=8107fa47e127ea3c8de34be60f6aff43&amp;oe=59F56924" style="width: 639px; height: 427px;" /></p> <p> <img alt="" src="https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/19800625_1507069369357196_2764360860626197056_o.jpg?oh=24b9777fbcb3d95e6fb1728338237152&amp;oe=5A2C418D" style="width: 639px; height: 427px;" /></p> <p> <img alt="" src="https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/19780300_1507069316023868_4428021007685256855_o.jpg?oh=5b4dba1058b0020f665c1ad34093094e&amp;oe=59ED5969" style="width: 639px; height: 957px;" /></p> <p> <br /> &nbsp;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"> Hệ điều h&agrave;nh Android 2.2 (sử dụng được 3G tốc độ cao , GPS, c&agrave;i đặt ứng dụng, games), b&agrave;n ph&iacute;m Qwerty cứng v&agrave; ảo đều c&oacute;, cảm ứng rất tốt , cơ c&aacute;p trượt rất &ecirc;m v&agrave; kh&ocirc;ng bị c&agrave;o v&agrave;o m&aacute;y khi trượt, loa ngo&agrave;i rất to, tai trong tốt.<br /> Quan trọng nhất , với m&agrave;n h&igrave;nh 3.2 ince , L04C được trang bị pin dung lượng cao 1350mAh, pin kh&aacute; cao trong c&aacute;c d&ograve;ng m&aacute;y Nhật, bạn c&oacute; thể sử dụng pin l&ecirc;n tới 3 ng&agrave;y.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"> - M&agrave;n h&igrave;nh: 3.2 inch hiển thị 320 X 480 điểm</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"> - M&agrave;u : 65.536 m&agrave;u</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"> - Trong lượng : 149g</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"> - Hệ điều h&agrave;nh Android 2.2</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"> - Chip xử l&yacute; : M7227 600MHz</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"> - Rom : 1024M</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"> - Ram : 512M</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"> - Thẻ nhớ up to 32G</p> <p style="margin: 6px 0px 0px; display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"> - Kết nối : GSM/3G, wifi</p> <div class="titlept02" style="clear: both;"> <div 0px="" background-position:="" class="bluept01" common="" http:="" images="" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 5px 5px 5px 13px; background-image: url(" www.nttdocomo.co.jp=""> <h3 class="title" style="font-size: 13px; color: rgb(63, 63, 63) ! important; margin: 0px; padding: 0px; height: auto; line-height: 1.45em;"> <font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;">Main Specifications</font></font></h3> </div> </div> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="layout cell2" style="padding: 0px; margin: 0px; border-width: 0px; width: 648px;"> <tbody> <tr> <td class="left" style="vertical-align: top;"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="layout cellpt02" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom: 1px solid rgb(161, 161, 161); width: 316px;" summary="仕様表その1"> <tbody> <tr> <td class="grayNormal" style="background-color: rgb(238, 241, 248) ! important; vertical-align: top; padding: 3px 5px; border-top: 1px solid rgb(161, 161, 161);"> <span class="txt" style="font-size: 13px; line-height: 1.45em;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;">Dimension</font></font></span> <p class="notice delmb" style="color: rgb(51, 51, 51); padding: 0px 0px 14px; text-indent: -12px; font-size: 13px; line-height: 1.45em; font-weight: normal ! important; margin: 0px;"> <img alt="注意" class="icon" height="7" src="http://www.nttdocomo.co.jp/images/common/blet_notice.gif" style="border-style: none; margin: 0px 5px 3px 0px; vertical-align: middle;" width="7" /><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;">Slide fully closed</font></font></p> </td> <td style="vertical-align: top; padding: 3px 5px; border-top: 1px solid rgb(161, 161, 161);"> <span class="txt" style="font-size: 13px; line-height: 1.45em;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;">Height of about a width of about 116mm &times; 58.1mm &times; 15.3mm thick</font></font></span></td> </tr> <tr> <td class="grayNormal" style="background-color: rgb(238, 241, 248) ! important; vertical-align: top; padding: 3px 5px; border-top: 1px solid rgb(161, 161, 161);"> <span class="txt" style="font-size: 13px; line-height: 1.45em;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;">Mass</font></font></span></td> <td style="vertical-align: top; padding: 3px 5px; border-top: 1px solid rgb(161, 161, 161);"> <span class="txt" style="font-size: 13px; line-height: 1.45em;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;">About 148.5g</font></font></span></td> </tr> <tr> <td class="grayNormal" style="background-color: rgb(238, 241, 248) ! important; vertical-align: top; padding: 3px 5px; border-top: 1px solid rgb(161, 161, 161);"> <span class="txt" style="font-size: 13px; line-height: 1.45em;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;">Standby time 3G (Static Automatic)</font></font></span></td> <td style="vertical-align: top; padding: 3px 5px; border-top: 1px solid rgb(161, 161, 161);"> <span class="txt" style="font-size: 13px; line-height: 1.45em;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;">Approximately 340 hours</font></font></span></td> </tr> <tr> <td class="grayNormal" style="background-color: rgb(238, 241, 248) ! important; vertical-align: top; padding: 3px 5px; border-top: 1px solid rgb(161, 161, 161);"> <span class="txt" style="font-size: 13px; line-height: 1.45em;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;">Standby time GSM (Static Automatic)</font></font></span></td> <td style="vertical-align: top; padding: 3px 5px; border-top: 1px solid rgb(161, 161, 161);"> <span class="txt" style="font-size: 13px; line-height: 1.45em;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;">300 hours</font></font></span></td> </tr> <tr> <td class="grayNormal" style="background-color: rgb(238, 241, 248) ! important; vertical-align: top; padding: 3px 5px; border-top: 1px solid rgb(161, 161, 161);"> <span class="txt" style="font-size: 13px; line-height: 1.45em;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;">Talk time (3G/GSM)</font></font></span></td> <td style="vertical-align: top; padding: 3px 5px; border-top: 1px solid rgb(161, 161, 161);"> <span class="txt" style="font-size: 13px; line-height: 1.45em;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;">Approximately 340 minutes / 330 minutes approx</font></font></span></td> </tr> <tr> <td class="grayNormal" style="background-color: rgb(238, 241, 248) ! important; vertical-align: top; padding: 3px 5px; border-top: 1px solid rgb(161, 161, 161);"> <span class="txt" style="font-size: 13px; line-height: 1.45em;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;">Telephone Time TV series</font></font></span></td> <td style="vertical-align: top; padding: 3px 5px; border-top: 1px solid rgb(161, 161, 161);"> <img alt="未対応" class="icon" height="11" src="http://www.nttdocomo.co.jp/images/common/txt_hyphen.gif" style="border-style: none; margin: 0px 5px; vertical-align: middle;" width="12" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="right" style="vertical-align: top; padding-left: 16px;"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="layout cellpt02" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom: 1px solid rgb(161, 161, 161); width: 316px;" summary="仕様表その2"> <tbody> <tr> <td class="grayNormal" style="background-color: rgb(238, 241, 248) ! important; vertical-align: top; padding: 3px 5px; border-top: 1px solid rgb(161, 161, 161);"> <span class="txt" style="font-size: 13px; line-height: 1.45em;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;">Main display (size / aka dots / type / color depth)</font></font></span></td> <td style="vertical-align: top; padding: 3px 5px; border-top: 1px solid rgb(161, 161, 161);"> <span class="txt" style="font-size: 13px; line-height: 1.45em;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;">Approximately 3.2 inches / 320 horizontal &times; 480 vertical half-VGA TFT LCD / 65,536 colors</font></font></span></td> </tr> <tr> <td class="grayNormal" style="background-color: rgb(238, 241, 248) ! important; vertical-align: top; padding: 3px 5px; border-top: 1px solid rgb(161, 161, 161);"> <span class="txt" style="font-size: 13px; line-height: 1.45em;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;">Sub Display (size / dot count / type / color depth)</font></font></span></td> <td style="vertical-align: top; padding: 3px 5px; border-top: 1px solid rgb(161, 161, 161);"> <img alt="未対応" class="icon" height="11" src="http://www.nttdocomo.co.jp/images/common/txt_hyphen.gif" style="border-style: none; margin: 0px 5px; vertical-align: middle;" width="12" /></td> </tr> <tr> <td class="grayNormal" style="background-color: rgb(238, 241, 248) ! important; vertical-align: top; padding: 3px 5px; border-top: 1px solid rgb(161, 161, 161);"> <span class="txt" style="font-size: 13px; line-height: 1.45em;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;">External memory (up to support capacity)</font></font></span></td> <td style="vertical-align: top; padding: 3px 5px; border-top: 1px solid rgb(161, 161, 161);"> <span class="txt" style="font-size: 13px; line-height: 1.45em;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;">microSD (2GB)</font></font><br /> <font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;">microSDHC (32GB)</font></font></span></td> </tr> <tr> <td class="grayNormal" style="background-color: rgb(238, 241, 248) ! important; vertical-align: top; padding: 3px 5px; border-top: 1px solid rgb(161, 161, 161);"> <span class="txt" style="font-size: 13px; line-height: 1.45em;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;">Outside the camera function (effective pixel count / number of recorded pixels)</font></font></span></td> <td style="vertical-align: top; padding: 3px 5px; border-top: 1px solid rgb(161, 161, 161);"> <span class="txt" style="font-size: 13px; line-height: 1.45em;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;">CMOS camera (about 3.2 million / 3.1 million approx)</font></font></span></td> </tr> <tr> <td class="grayNormal" style="background-color: rgb(238, 241, 248) ! important; vertical-align: top; padding: 3px 5px; border-top: 1px solid rgb(161, 161, 161);"> <span class="txt" style="font-size: 13px; line-height: 1.45em;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="background-color: transparent; border-width: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;">Inside camera function (effective pixel count / number of recorded pixels)</font></font></span></td> <td style="vertical-align: top; padding: 3px 5px; border-top: 1px solid rgb(161, 161, 161);"> <img alt="未対応" class="icon" height="11" src="http://www.nttdocomo.co.jp/images/common/txt_hyphen.gif" style="border-style: none; margin: 0px 5px; vertical-align: middle;" width="12" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p> <br /> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p>
Xem Tất Cả

Số ĐT của Quý Khách

Email của Quý Khách

Yêu Cầu Của Quý Khách